За ОББ Факторинг

Регистрация

ОББ Факторинг ЕООД е дружество регистрирано през 2009 година с предмет на дейност факторинг услуги, състоящи се в придобиване на търговски вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги, финансиране, събиране на вземания.

 

Едноличен собственик на дружеството e Обединена Българска Банка АД,част от белгийската банково-застрахователна група KBC Груп.

 

ОББ Факторинг ЕООД е вписано в регистъра на финансовите институции на БНБ с Удостоверение № BGR 00137.