• За продавача

  Факторингът – инструмент за растеж

  Вие получавате
  • Ликвидност
  • Възможност за оптимизиране на паричните потоци
  • Възможност за договаряне на отстъпки за ранно плащане с вашите доставчици
  • Възможност да предлагате по-дълги периоди на отложено плащане на съществуващите ви клиенти
  • Привличане на нови клиенти и увеличаване на обемите на продажби

  НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ

 • За купувача

  Факторингът - възможност за договаряне на по-добри търговски условия

  Вие получавате
  • Възможност за договаряне на по- дълги периоди на отложено плащане с Продавача
  • Търговия при условия на открита сметка
  • Възможност за увеличение на обемите на покупки от Продавача
  • Няма необходимост от обезпечаване на стоковите лимити с акредитиви и гаранции

  НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ