Дъщерни дружества на KBC Груп България

 • Обединена Българска Банка

  Уебсайт на ОББ АД

  www.ubb.bg
 • СИБАНК

  Уебсайт на СИБАНК

  https://www.cibank.bg/bg/home
 • ДЗИ

  Уебсайт на ДЗИ

  https://www.dzi.bg/
 • ОББ Асет Мениджмънт

  Уеб сайт ОББ Асет Мениджмънт АД

  www.ubbam.bg
 • Интерлийз

  Уеб сайт Интерлийз АД

  www.interlease.bg
 • ОББ Застрахователен брокер

  Уебсайт на ОББ Застрахователен брокер

  ubbib.bg/bg
 • ОББ Метлайф (асоциирано дружество)

  Уебсайт на ОББ Метлайф 

  www.ubb-metlife.bg/bg/