Свържете се с нас

* Всички полета са задължителниФорма за контакт

Моля, попълнете правилно полетата, маркирани в зелено.

Декларация за съгласие

С изпращането на настоящата форма давам изричното си съгласие ОББ Факторинг ЕООД да извършва обработка на личните ми данни, станали му известни във връзка с настоящето запитване.