Пакет от финансови услуги, който включва
поне два от следните компоненти:

Финансиране на
търговски вземания,
без допълнителни
обезпечения Повече
Управление
и събиране
на търговски
вземанияПовече
Кредитен
контролПовече
Покритие
на кредитен
рискПовече

Използвайки услугите на ОББ Факторинг вие можете да оптимизирате различни аспекти от търговския си процес.

Финансиране на търговски вземания

Ако сте производствена или търговска компания, извършваща регулярни доставки към своите клиенти при условия на отложено плащане между 15 и 180 дни, вие бихте могли:

 • Да получавате авансово до 90% от стойността на издадените фактури по разплащателната си сметка в деня на издаване на фактурата
 • Да подобрите ликвидността на компанията си
 • Да договаряте по-дълги периоди на отложено плащане със своите клиенти от конкурентите си
 • Да увеличавате обемите на продажби със съществуващите си клиенти, както и да печелите нови клиенти
 • Да купувате на по-добри цени от своите доставчици, получавайки отстъпки за ранно плащане

Размерът на финансирането следва ръста на търговския ви оборот.

Управление и събиране на търговски вземания

Ако продавате при условия на отложено плащане, вие вероятно инвестирате значителен административен ресурс в събиране на търговски вземания. Използвайки услугата за управление и събиране на търговски вземания на ОББ Факторинг вие бихте могли:

 • Да се концентрирате върху основната дейност и продажбите на компанията си, възлагайки събирането и управлението на вземанията на нашия екип от професионалисти
 • Да ограничите административните разходи
 • Да подобрите събираемостта на вземанията си
Кредитен контрол

Партньорството с ОББ Факторинг би ви дало:

 • Допълнителен инструмент за оценка на платежоспособността на вашите съществуващи или потенциални клиенти. 
 • Постоянен мониторинг върху платежното им поведение
 • Активно управление на ранни просрочия
 
Ние ви предупреждаваме за негативни индикации относно платежоспособността на вашите контрагенти с цел предприемане на ранни действия за ограничаването на загуби, произтичащи от несъбираеми вземания.
 
Покритие на кредитен риск

Този елемент от услугата "Факторинг" представлява допълнителен инструмент за ограничаване на риска от неплащане на ваши търговски контрагенти в резултат на неплатежоспособност и/или несъстоятелност.