Как да стартираме?

  1. Свържете се с нас, използвайки формата за контакти на сайта, изпращайки ни електронно съобщение или обаждайки ни се на посочените телефони
  2. Наш предстаaвител ще се свърже с вас незабавно, за да уговори среща
  3. На база на информацията, получена от вас по време на срещата ние ще анализираме вашите нужди и ще ви представим детайлно предложение за структура и цена на сделката
  4. След като потвърдите съгласието си с предложените условия и ни изпратите подписано искане за факторинг (можете да го изтеглите от раздел "Документи"), ние ще разгледаме сделката и ще ви информираме за нашето решение
  5. В случай, че сделката бъде одобрена се сключва договор за факторинг между вашата компания и факторинг дружеството. Вашите клиенти не са страна по този договор.
  6. След сключване на договроа вие уведомявате вашите клиенти в писмен вид за прехвърлянето на настоящи и бъдещи вземания в полза на ОББ Факторинг, както и за техния ангажимент да плащат по посочената сметка на факторинг дружеството
  7. Вашите клиенти изпращат в писмен вид съгласие за прехвърлянето до ОББ Факторинг
  8. Можете да започнете да ни прехвърляте вземанията си