Защо ОББ факторинг?

Ние сме компания ориентирана към индивидуалните особености и изисквания на нашите клиенти.

Работейки с нас вие можете да разчитате на:

Индивидуални решения, съобразени със спецификата на вашия бизнес и естеството на търговските ви отношения

  • Ние ще ви консултираме относно най-подходящата за вас структура на факторинг сделката
  • При всяка промяна в търговската ви политика, клиентския ви портфейл, търговските ви отношения или обемите на продажби, ние ще адаптираме параметрите на факторинг сделката, в случай, че това е необходимо
  • Ние ще се съобразим с вашите индивидуални изисквания относно събирането и администрирането на търговските ви вземания

Експедитивност и гъвкавост при ежедневните операции

  • Нашият софтуеър дава възможност за обработка на огромен брой документи за кратко време и поради това ние сме в позиция да ви гарантираме бързина и експедитивност при извършването на всяка операция
  • При наличие на проблем, който не позволява да бъдат финансирани прехвърлените фактури, ние ще се свържем с вас незабавно и ще ви предложим начин за отстраняване

Ясна структура на цената, позволяваща да изчислите точно разходите по факторинг сделката в самото начало

  • Нашата ценова оферта е ясно и прозрачно структурирана, за да ви даде възможност при определени допускания за вашите търговски обеми през годината да изчислите предварително своите разходи по факторинг сделката

Прозрачност и отчетност

  • Детайлната и навременна информация за статуса на вашите фактури и получените плащания от ваши търговски контрагенти може да бъде от съществено значение за вземане на правилни търговски решения, за осъществяване на стриктен кредитен контрол, както и за правилното водене на вашето счетоводство--чрез справките, които генерираме за вас ние осигуряваме видимост върху факторинг операциите ви
  • След сключване на договора за факторинг, за вашето дружество ще бъде определен клиентски мениджър, към когото можете да се обръщате по всяко време, в случай, че ви е необходима допълнителна информация

Незабавна и директна комуникация с нас

  • Между 8:30 и 18:00 часа всеки работен ден на посочените телефони, чрез електронна поща или факс, чрез нашия Интернет сайт или в нашия офис

Професионализъм, опит и познаване на сектора

  • Нашият екип обединява специалисти с различен опит както на факторинг пазара, така и в банковия сектор. Ние познаваме отлично правната и счетоводна рамка и можем да ви консултираме относно всеки аспект на вашите факторинг операции

Нашата мисия е да изграждаме дългосрочни партньорски отношения, добавяйки ежедневно стойност към вашия бизнес